?> ?>

Lupus

Systémové choroby pojivové tkáně: jsou to onemocnění, která někdy označujeme jako autoimunní systémové revmatické choroby. Mezi revmatické choroby jsou zařazeny proto, že část nemocných má i projevy na kloubech a svalech a také jejich léčba se podobá léčbě zánětlivých revmatických chorob. Patří sem:

Lupus je chronické zánětlivé onemocnění postihující více tkání. Slovo „lupus“ znamená latinsky „vlk“ a používalo se v medicíně po staletí k označení různých kožních chorob, působících jizevnatění kůže.  Lupus vzniká v důsledku poruchy obranných imunitních procesů, které jsou nasměrovány proti vlastním tkáním postiženého člověka.

Nejméně závažnou formou je kožní typ lupusu. Ten je omezen pouze na postižení kůže. Nejzávažnější formou je systémový lupus erytematodes s mnohočetnými projevy poškození ledvin, plic, srdce, kloubů a krvetvorby. Ženy trpí touto chorobou častěji nežli muži, zejména v mladém věku.

Jak se lupus projevuje: nejprve se objevují nejasné příznaky – únava, teploty, bolesti hlavy, bolesti kloubů, bolesti kloubů a svalů.

Pro lupus kožní je nejtypičtější tzv. „motýlkovitý“ erytem, červená vyrážka postihující obličej nad lícními kostmi a nad kořenem nosu. Kožní projevy se zhoršují po vystavení na slunci. Pacienti si stěžují na vypadávání vlasů, poté mají potíže s dechem, někdy pociťují tlak na hrudníku, na kloubech probíhají záněty a vyšetření moči může objevit postižení ledvin. Cévní změny se projeví nejčastěji vasoneurózou, což je blednutí až modrání prstů rukou a nohou v chladném prostředí.

 

 

 

 

Sklerodermie (tuhá kůže) je označení choroby, která se vyznačuje abnormálním zvýšením tloušťky kůže, která je ztuhlá, vyhlazená a ztrácí své přirozené rýhy a záhyby.

Dermatomyositida je onemocnění, které postihuje kůži a svaly. Dermato označuje postižení kůže a myositis je zánět svalů. Zánět svalů i kůže je neinfekční a je působen poruchou protilátkové reakce, která je zaměřena proti kosterním a jiným svalům. Toto onemocnění se projevuje bolesti kloubů a svalů, svaly postupně slábnou a díky tomu dělá nemocnému potíže chůze, pohyby paží  a při postižení svalů trupu i dýchání. Svalové hmoty ubývá a postupně se svaly mění v jakési zkrácené vazivové provazce. Na kůži obličeje, prstech i jinde se objevuje červená až purpurová vyrážka. Klouby mohou být postiženy zánětem, může se projevit postižení plic a srdce.

Vaskulitida (záněty cév, především tepen) je choroba, kdy stěny tepen, které zásobují různé orgány, jsou prostupovány bílými krvinkami, jako to bývá u zánětu, postupně  se ztenčují a dochází k jejich uzávěru. Podle lokalizace změn dochází k poškození orgánů, které daná tepna zásobuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *